Održan sastanak o dinamici radova u ulici Z. Žalića

Prije desetak dana počeli su radovi na završetku kanalizacionog sistema u ulici „Zuhdije Žalića“. Da bi se provjerila dinamika radova, u četvrtak 29. juna u Kabinetu Općinskog načelnika održan je sastanak općinskog PIT tima sa predstavnicima izvođača radova, centralnog nadzora i JP „Sliv rijeke Save“. Na sastanku je izvođač radova informirao članove PIT tima o dinamici započetih radova i rokovima u kojima bi radovi trebali biti okončani, rekao je za radio Velika Kladuša Ismet Hušidić, predsjednik općinskog PIT tima.

Prema riječima Hušidića, nakon održanog sastanka predstavnici izvođača radova, centralnog nadzora i članovi PIT tima izišli su na teren i na licu mjesta se uvjerili u dinamiku započetih radova. Nakon sagledavanja situacije, uočenih određenih nedostataka u izvođenju radova i naloga za njihovo popravljanje, svi su se zajednički usaglasili da bi postavljanje prvog sloja asfalta trebalo početi 17. jula, kako bi se ulica „Zuhdije  Žalića“ mogla staviti u funkciju.