Odluka o usvajanju finanijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period 01.01.-30.6.17.