Odluka o dodjeli ugovora u postupku JN: 299-7-1-57-3-17/17