Obavještenje stipendistima Općine Velika Kladuša

Općina Velika Kladuša obavještava sve svoje stipendiste, ukoliko to nisu učinili do sada, da odmah, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine, u skladu sa članom 2. Ugovora o stipendiranju, dostave uvjerenje o svom statusu na fakultetu u akademskoj 2017/18. godini.

Obaveza dostavljanja uvjerenja se odnosi na stipendiste iz akademske 2016/17. godine, kao i stipendiste Općine iz ranijih godina, a koji još uvijek nisu dostavili dokaz o završetku godine studija za koju su primali stipendiju.

Protiv stipendista koji u ostavljenom roku ne dostave traženo uvjerenje bit će poduzete mjere u skladu sa ugovorom o stipendiranju.

Uvjerenje se može dostaviti poštom na adresu: Općina Velika Kladuša, 77230 Velika Kladuša, Ulica Hamdije Pozderca broj 3, ili neposredno predati u Službu opće uprave i društvenih djelatnosti u zgradi Općine.

Za sve potrebne dodatne informacije stipendisti mogu kontaktirati Službu za opću upravu i društvene djelatnosti, telefonom na broj: 037-770-030, lokal 225 ili e-mailom: stipendije@velikakladusa.gov.ba