Obavještenje o objavljivanju Javnog poziva za kandidovanje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo

ZAINTERESIRANIM PODUZETNICIMA

Ovim putem Vas obaviještavamo da je objavljen Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu koji se može preuzeti sa službene internet stranice Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije: www.fmeri.gov.ba.

Pravo učešća imaju privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje u slijedećim sektorima industrijske proizvodnje: metalna, elektro i automobilska industrija, građevinska industrija, drvna i papirna industrija, proizvodnja tekstila, kože i obuće, hemijska industrija i industrija gume i plastike i namjenska industrija te da zapošljavaju najmanje 20 zaposlenika.

Sredstva su kreditnog karaktera sa odgodom plaćanja do 12 mjeseci, godišnjom kamatnom stopom u visino 0,9% i naknadom za obradu kredita – jednikratno u visini 0,6%. Za ostale detalje više u Javnom pozivu koji ostaje otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do dana usvajanja Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu na linku http://www.fmeri.gov.ba/javni-poziv-za-kandidovanje-programa-utroska-sredstava-trajnog-revolving-fondakod-union-banke-dd-sarajevo–fmeri-za-dugorocno-finansiranje-projekata-putem-dodjele-kredita-za-2015.aspx.

S poštovanjem.

 

OPĆINSKI  NAČELNIK
Edin Behrić, mag.oec.