Obavještenje o aktuelnim kreditnim linijama Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Fondacije „ODRAZ“ i Vlade Republike Turske