Obavijesti poljoprivrednim proizvođačima silažnog kukuruza sa područja općine Velika Kladuša

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Velika Kladuša koji zasiju najmanje 2 ha silažnog kukuruza da ostvaruju pravo na federalne poticaje u 2018 godini, ali uz uslove da po 1 ha usjeva posjeduje najmanje 4 odrasla goveda ili 20 svinja, ovaca ili koza, te da su izvršili upis i ažurirali podatke u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata  zaključno sa 31. 03. 2018 godine.

Klijenti koji ispunjavaju navedene uslove treba da izvrše prijavu početka proizvodnje   u Općinskoj  službi za privredu i upravljanje integriranim razvojem do 31. 05. 2018 godine  . Prijava se može izvršiti svakim radnim danom od 7,30 do 16,00 sati. Prilikom prijave neophodno je donijeti slijedeću dokumentaciju:

-dokaz o kupljenom sjemenu (otpremnica na ime klijenta i fiskalni račun za fizička lica ili

fakturu sa fiskalnim računom za pravna lica i obrte);

-Uvjerenje iz Porezne uprave za fizička lica, odnosno Uvjerenje iz Porezne uprave i Uprave

za indirektno oporezivanje B. Luka za pravna lica i obrte;

-kopiju žiro računa banke farmera, pravnog lica ili obrta.

Ostalu dokumentaciju koja je neophodna za ostvarivanje poticaja iz ove vrste proizvodnje farmeri će obezbjediti prilikom prijave proizvodnje u Općinskom organu uprave Općine Velika Kladuša.

Po ovlaštenju Općinskog načelnika

Ismet Hušidić, mag. oec.