Mjere zaštite od požara prilikom spaljivanja otpada

Broj: 02-44-77515/15
Velika Kladuša, 17.03.2015

Sukladno odredbama Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, br. 6/13), odnosno odredbama Odluke o načinu postupanja sa komunalnim i njemu sličnim otpadom („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, br. 6/13),  obaviještavaju se  građani  Općine Velika Kladuša da su dužni poduzeti sve propisane mjere zaštite od požara prilikom spaljivanja manjih količina otpada na svojim posjedima.

Požari na otvorenim prostorima u proljetnim, a posebno u ljetnjim mjesecima u posljednje su vrijeme učestali na našem području. Zbog proljetnih radova na poljoprivrednim zemljištima i nekontroliranog spaljivanja korova, žbunja, šikara, suhe trave, ostataka nakon žetve i raznog drugog otpada često dolazi do požara velikih razmjera koji ugrožavaju imovinu i ljudske živote.

Spaljivanje otpada mora biti strogo kontrolirano uz pridržavanje osnovnih propisanih pravila kao što su :

– spaljivanja obavljati samo danju za mirna vremena bez vjetra, i to najkasnije 2   sata prije nastupanja večeri;

– spaljivanje otpada ne smije pojedinačno trajati duže od 60 minuta;

– osobe koje obavljaju spaljivanje moraju biti punoljetne, a prije spaljivanja dužne su mjesto spaljivanja pregledati, ostatke vatre i žara u potpunosti pogasiti i tek nakon toga isto napustiti

–  tvari koje se spaljuju moraju se izmjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, puteva, postrojenja, stambenih i drugih objekata koje bi vatra i dim mogli ugroziti.

Posebno se napominje da je zabranjeno spaljivanje  na otvorenim površinama predmeta od plastike, gume, kože, prerađevina od ulja i maziva, otpada na bazi kemijskih spojeva te drugih anorganskih tvari koji na bilo koji način utiču ili mogu uticati na zdravlje ljudi odnosno onečišćenje okoliša.

Ovim se također upućuje apel građanima na savjesno i kontrolirano spaljivanje otpada te da  s tim u vezi svaku objektivnu prijetnju nastanku požara odnosno nekontrolirano spaljivanje prijave najbližoj policijskoj stanici, vatrogasnoj jedinici ili komunalnoj inspekciji.

Protiv građana koji se ne budu pridržavali odredbi gore navedenih Odluka, bit će podnijete prekršajne prijave.