Obavijest učenicima Osnovne škole „Fadil Bilal“ Šumatac