Obavijest poljoprivrednim proizvođačima sa područja Općine Velika Kladuša koji će zasnivati proizvodnju stočnog ječma, zobi ili tritikala

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja Općine Velika Kladuša koji zasnuju proizvodnju stočnog ječma, zobi ili tritikala na minimalno 1 ha po kulturi da ostvaruju pravo na federalne novčane poticaje u 2018 godini, ali uz uslove da po 1 ha zasijanih kultura u uzgoju imaju najmanje 4 goveda ili 20 svinja, ovaca ili koza, te da su izvršili upis i ažurirali podatke u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata do 31.03.2018 godine.

Klijenti koji ispunjavaju gore navedene uslove treba da izvrše prijavu početka proizvodnje u Općinskoj službi za privredu i upravljanje integriranim razvojem do 15. 05. 2018 godine . Prijava se može izvršiti svakim radnim danom od 7,30 do 16,00 sati. Prilikom prijave neophodno je donijeti slijedeću dokumentaciju:

-dokaz o kupljenom sjemenu (otpremnica na ime klijenta i fiskalni račun za fizička lica, te
fakturu sa fiskalnim računom za za pravna lica i obrte)
-Uvjerenje iz Porezne uprave za fizička lica, odnosno Uvjerenje iz porezne uprave i Uprave
za indirektno oporezivanje B. Luka za pravna lica i obrte
-kopiju žiro računa banke farmera, odnosno pravnog lica ili obrta.

Ostalu dokumentaciju koja je neophodna za ostvarivanje poticaja iz ove vrste proizvodnje farmeri će obezbjediti prilikom prijave proizvodnje u Općinskom organu uprave Općine Velika Kladuša.

 

Služba za privredu i upravljanje integriranim razvojem