Nazad na početnu

Prirodno-geografske karakteristike

Općina Velika Kladuša je konstitutivni dio Unsko-sanskog kantona. Po svom geografskom položaju zauzima krajnji sjeverozapadni dio Bosne i Hercegovine i prostire se na površini od 331,55 km2. Sa svoje južne i jugoistočne strane graniči s bosansko-hercegovačkim općinama Cazin i Bužim, a ostalim svojim dijelom (sa zapada, sjevera i istoka) graniči sa općinama Republike Hrvatske i to: Slunj, Cetingrad, Vojnić, Gvozd, Topusko, Glina i Dvor.

Ovakav geografski položaj omogućuje dobru povezanost Općine s drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, kao i zemljama Zapadne Europe. Još u starom i srednjem vijeku preko ovog područja vodile su značajne prometnice. Povoljnije prometne veze sa Pokupljem i Zagrebom, nego s Pounjem, Banja Lukom i Sarajevom, bitno su određivale, a i u narednom periodu bitno će imati utjecaja da ovaj kraj uglavnom gravitira prema zemljama i gradskim centrima Srednje i Zapadne Europe.

Tako udaljenost od Velike Kladuše do Bihaća iznosi 59 km, Zagreba 110 km, Ljubljane 228 km, a do Jadranske obale samo 116 km. Najbliži željeznički terminali su u Bihaću, udaljen 59 km od Velike Kladuše, i u Karlovcu, udaljen 47 km u R Hrvatskoj. Najbliže morske luke su luka Rijeka u R Hrvatskoj udaljena 165 km i luka Koper u Sloveniji 248 km. Najbliže međunarodne zračne luke su u Zagrebu na udaljenosti 111 km, Banjoj Luci 180 km i Sarajevu 341 km.

Područje Općine u cijelosti pripada slivu rijeke Gline, pritoke rijeke Kupe otvoreno prema sjeveru dolinama rijeke Kladušnice i Glinice. Prema osnovnim prirodno-geografskim karakteristikama područje Velike Kladuše pripada peripanonskom prostoru, smještenom između Dinarskih planina na jugozapadu i niske Posavine na sjeveru, s prosječnom nadmorskom visinom od 300 do 400 m. Kraški oblici reljefa ogledaju se u znatnom broju vrtača, ponora i još uvijek neistraženih pećina. Općina je izrazito bogata očuvanim prirodnim izvorištima vode za piće, kao i izvorima termalne vode koji se mogu koristiti u zdravstvene i rekreativne svrhe.

Po glavnim klimatskim karakteristikama nalazi se u zoni sa umjereno kontinentalnom klimom koju karakterišu umjerena topla ljeta sa prosječnom godišnjom temperaturom od 10,3 stepena celzijusa i umjereno hladnim zimama.