meg310117-1

Velika Kladuša zvanično uključena u MEG projekat

Predsjedavajući Vijeća potpisao Pismo namjere

U okviru MEG projekta održan sastanak Mreže stručnjaka za lokalni ekonomski razvoj

new MEG-Bos logo rgb-for-web-crop

MEG Projekat

Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG)
meg_cc

Na prvom sastanku Projektnog odbora Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), predstavljena je lista partnerskih općina i gradova koji će biti podržani u okviru projekta.

Izabrano 18 općina i gradova za prvu fazu implementacije Projekta
općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) vrijednu 21 milion konvertibilnih maraka
anketa

Anketiranje građana i građanki je provedeno kao aktivnost unutar projekta Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg finansira Vlada Švicarske a implementira UNDP u BiH, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave (JLS), a u cilju procjene stepena zadovoljstva građana i građanki administrativnim i komunalnim uslugama u partnerskim jedinicama lokalne samouprave. Anketa je sprovedena metodom slučajnog uzorka.