Komentar Općinskog načelnika na dešavanja sa posljednje sjednice Općinskog vijeća