KARATE KLUB ”SANITEX”

kk_sanitexKlub je počeo djelovati kao karate sekcija davne 1989. godine. Organizatori i prvi treneri su bili Emir Redžić, Semo Latić i Hašim Latić. A od 2004. godine stalna je članica Karate Saveza Bosne i Hercegovine i Karate Saveza USK-a. Takmiči se po pravilima Evropske i Svjetske karate Federacije tj. EUK i WKF. Udruženjem rukovodi Upravni odbor od 7 članova sa predsjednikom na čelu. Rad se odvija kroz 6 sekcija, 5 termina po grupama. Broj članova je promjenjiv i kreće se od oko 200 članova.

Naziv KARATE KLUB „SANITEKS“
Skraćeni naziv KK „SANITEKS“
Kategorija NVO Sport
ID broj 4263369290008
Grad Velika Kalduša
Adresa Ul. Adnana Redžića br. 20
Osoba za kontakt Emin Redžić, Hamdija Smlatić
Telefon 037/770-222, 872
Mobitel 061/405-305, 061/795-154
Fax 037/773-578
E-mail karatesa@karate-saniteks.com
Internet adresa www.karate-saniteks.com
Odgovorna osoba Hamdija Smlatić