Javni poziv za učešće u javnoj raspravi – Procjena uticaja na okoliš vezano za Projekat sanacije postojeće deponije komunalnog otpada općine Velika Kladuša

Broj: 03/2-23/8-209/15
Velika Kladuša, 15.01.2015. godine
Općinski načelnik, na prijedlog Službe za građenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, na osnovu člana 43. Statuta Općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 12/11), a povodom izdavanja okolinske dozvole za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada „Radića most“, u p u ć u j e :

                                               

J A V N I  P O Z I V

za učešće u javnoj raspravi – Procjena uticaja na okoliš vezano za Projekat sanacije postojeće deponije komunalnog otpada općine Velika Kladuša i izgradnje pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja na lokaciji Radića most

 

 

  1. Javna rasprava će se održati u Općinskoj vijećnici, dana 30.01.2015. godine sa početkom u 10:00 sati.

 

  1. Organizator javne rasprave je Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

 

  1. Studija uticaja na okoliš dostupna je građanima općine Velika Kladuša i drugim zainteresiranim pravnim i fizičkim licima na zvaničnoj web stranici Općine Velika Kladuša: velikakladusa.gov.ba

 

  1. Pismene primjedbe, prijedloge, mišljenja i sugestije građani i druga zainteresirana pravna i fizička lica, vladine i nevladine organizacije mogu dostaviti putem pošte na adresu: Općina Velika Kladuša, Ulica Hamdije Pozderca broj 3, sa naznakom „za javnu raspravu“, neposredno putem prijemne kancelarije odnosno šalter sale ili putem e-maila, na adresu: vkladusa@bih.net.ba u periodu trajanja javne rasprave.
OPĆINSKI NAČELNIK
Edin Behrić, mag. oec.

PRILOG: Studija utjecaja na okoliš
Tip/veličina: PDF, 40MB
(preporučujemo da preuzmete prilog prije otvaranja zbog veličine datoteke)