Javni poziv za iskaz interesa za korištenje pašnjaka u državnom vlasništvu na području USK-a