JAVNI POZIV za dodjelu novčanih sredstava radi unapređenja poljoprivredne proizvodnje na području općine Velika Kladuša

Broj: 02-49-711 /16

Velika Kladuša, 04.04.2016. godine

 
 

Na osnovu člana 43. Statuta Općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 12/11) i člana 7. Pravilnika o načinu i uslovima ostvarenja novčanih sredstava, broj: 02-14-3280/15 od 31.12.2015. godine, Općinski načelnik Općine Velika Kladuša raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanih sredstava radi unapređenja poljoprivredne proizvodnje

na području općine Velika Kladuša

 

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju poljoprivredni proizvođači, fizička i pravna lica sa prostora općine Velika Kladuša koji poljoprivrednu proizvodnju ostvaruju na području općine Velika Kladuša.

Ovim javnim pozivom dodjeljuju se novčana sredstva u vidu grant (posebni kriteriji) i kreditnih sredstava. Ugovorom između korisnika i sufinansijera će se definisati iznos kreditnih sredstava kao i dinamika povrata istih.

Svaki korisnik može aplicirati samo za jednu vrstu poljoprivredne proizvodnje i površinu definisanu posebnim kriterijima.

Uvjeti za ostvarivanja prava za sve podnositelje definisani su općim, dodatnim i posebnim kriterijima.

 Opći kriteriji su:

 • Da je podnositelj zahtjeva upisan u RPG ili RK u Općini Velika Kladuša,
 • Da se primarna poljoprivredna proizvodnja ostvaruje/realizira na području općine Velika Kladuša,
 • Da podnositelj zahtjeva nema dospjelih a neizmirenih obaveza prema Općini Velika Kladuša, Poreznoj upravi i Upravi za indirektno oporezivanje.

Dodatni kriteriji su:

 • Iskustvo bavljenjem primarne poljoprivredne proizvodnje
 • Posjedovanje zemljišta za podizanje zasada iz predmeta poziva (vlasništvo ili zakup)
 • Broj članova domaćinstva,
 • Stepen invalidnosti i/ili umanjenih radnih sposobnosti.

 Banka će nakon što izvrši  dodatne provjere kreditne sposobnosti podnositelja zahtjeva odabrati korisnike kreditnih sredstava.

 

Odabranim korisnicima kreditnih sredstava odobriće se korištenje grant sredstava iz granta za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.


 Posebni kriteriji za odabir korisnika, fizičkog ili pravnog lica, i visina grant sredstava po pojedinim kulturama su slijedeći:

 

 1. za podizanje zasada maline površine od minimalno 0,1 ha a maksimalno 0,3 ha uključujući analizu i pripremu tla, nabavku i postavljanje opreme za navodnjavanje, nabavku sredstava za zaštitu te nabavku deklariranog sadnog materijala malina sa najmanje 8.000 sadnica/ha kao grant sredstva odobrava se 100,00 KM po 1.000,00 m2
 2. za podizanje zasada jagode površine od minimalno 0,1 ha a maksimalno 0,3 ha uključujući analizu i pripremu tla, nabavku i postavljanje opreme za navodnjavanje, nabavku sredstava za zaštitu te nabavku deklariranog sadnog materijala jagoda sa najmanje 30.000 sadnica/ha kao grant sredstva odobrava se 100,00 KM po 1.000,00 m2
 3. za podizanje zasada krastavca površine od minimalno 0,1 ha a maksimalno 0,3 ha uključujući analizu i pripremu tla, nabavku i postavljanje opreme za navodnjavanje, nabavku sredstava za zaštitu te nabavku deklariranog sadnog materijala krastavca 30.000 zrna/ha kao grant sredstva odobrava se 100,00 KM po 1.000,00 m2
 4. za nabavku košnica, minimalno 10 košnica sa minimalno dvije satne osnove za proširenje postojeće ili pokretanje nove proizvodnje meda, kao grant sredstva odobrava se 30,00 KM po košnici.

 

 • Prijave se podnose na prijavnom obrascu koji se preuzima u Općini Velika Kladuša ili na web stranici.
 • Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.
 • Odabir poljoprivrednih proizvođača izvršit će Komisija sastavljena od predstavnika Općine Velika Kladuša i predstavnika sufinansijera.

Način preuzimanja potrebne dokumentacije:

Potrebna dokumentacija se može preuzeti elektronskim putem na web stranici Općine Velika Kladuša www.velikakladusa.gov.ba ili u prostorijama Općine, Služba za poljoprivredu, Ulica Hamdije Pozderca br.3, 77230 Velika Kladuša  svakim radnim danom u vremenu od 07:30-15:30 sati.

 Način podnošenja prijave:

Ispunjena aplikacija (sa svom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 07:30 do 16:00 sati, na sljedeću adresu: Općina Velika Kladuša, Pisarnica, Ul. Hamdije Pozderca 3, 77230 Velika Kladuša

 Poziv je otvoren od 04. do 25. aprila 2016. godine do 16:00 sati. Prijave koje budu pristigle poslije navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju  da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Spoljašnja strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijave, puno ime i adresu podnositelja prijave i riječi “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

 

Sistem bodovanja za dodatne kriterije:

Br. Dodatni kriterij Distribucija bodova Maks.

bodova

Prioriteti
1. Podnositelj ima iskustvo u bavljenju primarnom poljoprivrednom proizvodnjom q  DA, uzgojem malina, jagoda, krastavaca, proizv meda = 25

q  DA, stočarstvom=15

q  NE ali želim početi baviti se poljoprivredom = 10

25 1
2. Posjedovanje zemljišta za podizanje zasada iz predmeta poziva (vlasništvo ili zakup) q  DA, vlasništvo = 25

q  DA, zakup = 15

25 2
3. Broj članova domaćinstva q  Do 3 člana = 10

q  Od 4 do 6 članova = 15

q  Preko 6 članova = 25

25 3
4. U porodici postoji (ili je podnositelj) osoba sa invaliditetom i/ili umanjenim radnim sposobnostima q  Invalidnost / umanjene sposobnosti od 50% do 80% = 15

q  Invalidnost / umanjene sposobnosti od 81% do 100% = 25

25 4
  UKUPNO 100  
   

Rangiranje će se vršiti na osnovu definisanog sistema bodovanja dodatnih kriterija kao i ispunjenja općih i posebnih kriterija. Prilikom utvrđivanja konačne rang liste, ukoliko određeni podnositelji budu imali isti broj bodova prednost će se dati u skladu sa definisanim prioritetima.

Ukoliko Komisija ustanovi da neki od dostavljenih podataka od strane Korisnika nije tačan i ne prikazuje stvarno činjenično stanje, isti će se isključiti iz daljnjeg razmatranja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Edin Behrić, mag.oec. 

PRILG: Obrasci za prijavu, upitnici