Javni poziv stručnim licima za prijavu i podnosenje dokaza da ispunjavaju uslove za učešće u komisijama za tenhički pregled građevina na području Općine Velika Kladuša