JAVNI POZIV – potražnja zemljišta za izgradnju azila za pse

Općinski načelnik Općine Velika Kladuša, na osnovu člana 43. Statuta Općine Velika Kladuša („Sl.glasnik Općine Velika Kladuša“ br. 12/11), upućuje:

 

J A V N I   P O Z I V

 

Već nekoliko mjeseci Općina Velika Kladuša, zajedno sa svojim partnerima pokušava rješiti problem pasa lutalica, međutim velika prepreka rješavanju istog predstavlja nemogućnost iznalaska adekvatne lokacije za izgradnju azila.

Da bi se rješio nastali problem neophodno je, prije svega, obezbjediti adekvatno građevinsko zemljište. Kako još uvijek nije obezbjeđena adekvatna lokacija, ovim putem pozivamo građane, odnosno vlasnike zemljišta na području općine Velika Kladuša koji su zainteresirani za prodaju istog radi izgradnje azila – skloništa za životinje.

Zemljište za izgradnju azila – skloništa za životinje mora imati pristup javnom putu, mora biti udaljeno najmanje 300 metara od državne granice, te najmanje 250 metara od naselja, a površina istog minimalno 4.000 m2  do 5.000 m2.

Molimo zainteresirane građane za prodaju zemljišta na području općine Velika Kladuša da svoje ponude dostave putem pošte na adresu: Općina Velika Kladuša, Ulica Hamdije Pozderca broj 3, ili neposredno putem prijemne kancelarije, odnosno šalter sale najkasnije do 01.05.2015. godine.

                                                                                                                                                 

S poštovanjem!

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Edin Behrić, mag.oec