Javni poziv izbjeglicama iz BiH, raseljenim u BiH i povratnicima u FBiH za rekonstrukciju i obnovu stambenih jedinica, sa produženim rokom do 22.01.2017. godine.