a Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Centar za kulturu i obrazovanje „Zuhdija Žalić“ Velika Kladuša