chesnutt

Zaštita i promocija kestena

Program Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020
Projekat „Zaštita i promocija kestena“

Dana 14.7 2017 godine u Velikoj Kladuši održan je Kick off sastanak projektnih Partnera koji zajednički implementiraju  projekat „Promocija i zaštita kestena“ – „Kesten“.

Projekat se provodi u okviru Programa Interreg IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020., a Pertneri su Općina Velika Kladuša, Općina Bužim i Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona iz Bosne i Hercegovine, te s hrvatske strane Općina Vojnić, Grad Karlovac i Centar za šljivu i kesten iz Petrinje.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 589.693,33 EUR i implementirat će se u periodu 01.7.2017. – 31.12.2019. godine.

Cilj projekta je povećati zaštitu i upravljanje rizikom kestenovih šuma u prekograničnom području Hrvatske -BiH kroz zajedničke aktivnosti i promociju. Projekt će doprinijeti istraživanju i praćenju bolesti kestenove ose šiškarice u ranoj fazi u BiH i tijekom projekta kada se očekuje njezino značajno proširenje i kontrolno promatranje u pograničnom području, kao i prijenos znanja i iskustava iz Republike Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu.

Glavne ciljne skupine su lokalno stanovništvo, poljoprivrednici, lokalna vlast i relevantne institucije, stručnjaci u području poljoprivrede, koji će imati koristi od provedbe projekta

Na sastanku je, pored članova Projektnog tima, prusustvovao Načelnik općine Vojnić gdin. Nebojša Andrić.

Izvršena je prezentacija projekta pri čemu su partneri zajednički analizirali aktivnosti unutar projekta, očekivane rezultate aktivnosti i potencijalne rizike za ostvarenje ciljeva. Također, na sastanku su prezentirani alati koji će se koristiti prilikom implementacije i izvještavanja sa posebnim osvrtom na elektronski sistem za praćenje (eMS). Korištenjem navedene aplikacije izvještavanje i praćenje projektnih aktivnosti vrši se online direktnim unosim u sistem.

Prvi izvještaj o napretku realizacije projekta planiran je za period 01.7.-30.9.2017. godine što je bio jedan od fokusa razmatranja od strane Projektnih partnera. Također, važan segment predstavljalo je uspostavljanje adekvatne komunikacije između partnera s ciljem pravovremenog praćenja realizacije aktivnosti.

Kick off sastanak završen je definiranjem zaključaka i definiranjem prioritetnih aktivnosti u izvještajnom periodu.

Velika Kladuša, 14.7.2017. godina

Projektni tim „Chestnut“

chesnutt

V. Kladuša i Karlovac u prekograničnom projektu zaštite i promocije kestena

 

Služba za stručne i zajedničke poslove, septembar 2017.