Formiran Zdravstveni savjet Općine Velika Kladuša

Konstituirajuća sjednica Zdravstvenog savjeta Općine Velika Kladuša, koji broji devet članova različitih profesija, održana je danas. Sjednicu je po Poslovniku sazvao općinski načelnik Fikret Abdić,  a predsjednik Savjeta dr. Enver Pehlić je nakon pozdravnog i uvodnog govora otvorio sjednicu i upoznao prisutne sa pravima i dužnostima članova. Imenovanje Zdravstvenog savjeta Općine Velika Kladuša na period od četiri godine je provedeno prema predviđenoj zakonskoj proceduri, a inače obaveza formiranja istog propisana je Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Općine Velika Kladuša.

„U cilju poboljšanja stanja u zdravstvu, a  naročito u pogledu ostvarivanja prava pacijenata, Općina Velika Kladuša formirala je Zdravstveni savjet“, kazao je načelnik Abdić. Uz čestitke članovima i željama za uspješan rad, Načelnik Abdić je izrazio nadu da će aktivnosti Savjeta i budući rezultati pozitivno se odraziti kroz povećanje nivoa zdravstvene zaštite i zaštite prava pacijenata.

Poslovnik o radu Zdravstvenog savjeta Općine Velika Kladuša danas je uručen članovima Savjeta kako bi se mogli detaljnije upoznati sa svojim nadležnostima, pravima i obavezama, te su ovom prilikom dogovorene i određene aktivnosti koje bi Savjet trebao poduzimati u narednom periodu. Uskoro bi trebala biti održana i prva redovna sjednica Savjeta na kojoj bi članovi trebali donijeti i Program rada za 2018.godinu.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga rada Zdravstveni savjet je ovlašten upozoravati, predlagati i davati preporuke. Ovlašten je nadležnim organima državne uprave, organima lokalne samouprave, nadležnim ministarstvima zdravstva, zavodima zdravstvenog osiguranja, zdravstvenim ustanovama, privatnim praksama, komorama iz oblasti zdravstva predlagati preduzimanje mjera za sprečavanje štetnih djelovanja, koja ugrožavaju prava i interese pacijenata i zahtijevati izvještaj o poduzetim mjerama. Sredstva za rad Zdravstvenog savjeta Općine Velika Kladuša obezbjeđena su u budžetu na osnovu Godišnjeg programa rada kojeg donosi Savjet uz saglasnost Općinskog vijeća. Inače, općina Velika Kladuša je među rijetkim općinama u Federaciji BiH i Unsko- sanskom kantonu, koja ima formiran Zdravstveni savjet.