Nazad na početnu

e-maticar uvod

Osobe čije se matične knjige vode na području opštine Velika Kladuša, a žive ili borave u inostranstvu, mogu izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga naručiti putem ovog obrasca.

Važne napomene i najčešća pitanja – FAQ:

 – Lica ovlaštena za traženje izvoda i uvjerenja iz matične knjige

(član 64. Zakona o matičnim knjigama (”Sl. novine FBiH”, br. 37/12 i 80/14).

Izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja o činjenicama iz matičnih knjiga izdaju se na usmeni ili pisani zahtjev lica na koje se odnose podaci, njegovog punomoćnika ili člana njegove uže i šire porodice, usvojitelja ili staratelja.
Ako se utvrdi da ne postoje zakonski uvjeti da se izda izvod ili uvjerenje o podacima iz matičnih knjiga – u tom slučaju organ uprave općine i grada nadležan za matične knjige donosi rješenje kojim se odbija zahtjev stranke.

Cijene poštarine koju plaćate unaprijed prilikom narudžbe izvoda

Cijena poštarine je 5,00 EUR, bez obzira u koju zemlju se šalje Izvod.

Administrativna taksa za izdavanje izvoda i uvjerenja

Naziv izvoda /uvjerenja  KM/BAM Iznos u EUR
Izvod iz matične knjige rođenih  3,00 1,53
Izvod iz matične knjige rođenih – međunarodni 10,00 5,11
Izvod iz matične knjige vjenčanih  3,00 1,53
Izvod iz matične knjige vjenčanih – međunarodni 10,00 5,11
Izvod iz matične knjige umrlih  3,00 1,53
Izvod iz matične knjige umrlih – međunarodni 10,00 5,11
Uvjerenje o državljanstvu  3,00 1,53
Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju 20,00 10,22

Šta je potrebno priložiti uz zahtjev?
Uz zahtjev je potrebno priložiti dokaz o identitetu ili srodstvu sa osobom za koju tražite izvod (kopija ličnog dokumenta).

Važna preporuka
Preporučujemo da prije uplate provjerite da li se vaši podaci nalaze u matičnoj evidenciji. Provjeru možete izvršiti slanjem emaila sa vašim podacima na adresu ematicar@velikakladusa.gov.ba

Način plaćanja

Plaćanje se vrši putem sistema ”e-pay”, u kojem koristite kreditnu karticu za uplatu takse.

verified by visa and masterc  epay_logo

Uputstvo za koristenje e-pay sistema plaćanja možete preuzeti ovdje.

Kad ću dobiti izvod na kućnu adresu?
Traženi izvodi i uvjerenja će biti poslani preporučenom poštom narednog radnog dana, nakon što konfirmacijski e-mail o narudžbi/uplati stigne na našu e-mail adresu.


***U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih/osobnih podataka, Općina Velika Kladuša garantuje da se vaši lični podaci neće koristiti u bilo koje druge svrhe osim onih predviđenih za obradu zahtjeva za izdavanje Izvoda iz matičnih knjiga koje se vode na području opštine Velika Kladuša.***


RapidSSL_SEAL-90x50