Dopuna spiska javnih preduzeća koja imaju obavezu izvještavanja