Nazad na početnu

Dijaspora Općine Velika Kladuša

Pozdravna riječ

Poštovani građani Općine Velika Kladuša koji živite i radite u dijaspori,

U okviru projekta „Migracije i razvoj“ koji su zajednički realizirali Općina Velika Kladuša, UNDP, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI BiH) i Vlada Švicarske, Općina Velika Kladuša uspostavila je link za dijasporu i uradila bazu podataka za evidenciju dijaspore.
Ovim putem Općina Velika Kladuša želi jačati veze sa našom dijasporom i uspostaviti što bolju suradnju i komunikaciju. Baza podatka dijaspore podijeljena je u dva dijela: fzička lica i pravna lica (preduzeća, klubovi, udruženja itd.), podatke iz baze podataka Općina Velika Kladuša koristit će isklučivo u statističke svrhe prikupljanja podataka o građanima koji žive i rade u dijasporu i u nikakve druge svrhe se ne mogu korisiti.

Općina Velika Kladuša imenovala je i službenika zaduženog za dijasporu, službenik za dijasporu je Senad Šehić, stručni saradnik za dijasporu mjesne zajednice i raseljena lica. Građani Općine Velika Kladuša koji žive i rade u dijaspori mogu postavljati svoja pitanja na e-mail: dijaspora@velikakladusa.gov.ba, pored maila u funkciji je „Servis 48“ gdje građani mogu dobiti odgovor na svoje pitanje u roku 48 sati i facebook page Ureda za dijasporu https://www.facebook.com/dijasporavk .
07.04.2015. godine otvorili smo Ured za dijasporu Općine Velika Kladuša koji je prvi Ured ove vrste u Bosni i Hercegovini. Osnovni ciljevi Ureda za dijasporu su da pruža administrativnu pomoć građanima koji žive i rade u dijaspori, komunicira sa dijasporom, uspostavlja kulturne, sportske i društvene odnose te da stvara povoljan poslovni ambijent za ulaganje iz dijaspore na području Općine Velika Kladuša.
Unaprijeđenje komunikacije je prvi korak za ostvarivanje što bolje saradnje te Vas pozivamo da se registrujete u bazu podataka građana Općine Velika Kladuša koji žive i rade u inostranstvu odnosno bazu podataka dijaspore Općine Velika Kladuša kako bismo mogli postići što bolju komunikaciju i saradnju.

 

4hh

Građani Općine Velika Kladuša koji živite i radite u dijaspori kontaktirajte nas i postavite pitanje na koje vam garantujemo odgovor u roku od 48h.

Upis u bazu dijaspore