Demant na Sapćenje za javnost Predsjedništva Laburističke stranke BiH

Poštovani građani Velike Kladuše,

 

Prvo treba poći od činjenice, a koja se odnosi na to da bi javnost bila upoznata ko čini predsjedništvo Laburističke stranke i ko je bio prisutan od članova predsjedništva na Sjednici koja je održana 24.03.2015. godine. Laburistička stranka ili kako oni sebe od milja nazivaju „stranka rada“ se zalaže za programe razvoja i zapošljavanja, kao Organ uprave mi to pozdravljamo, ali jedna činjenica i konstatacija nam nije jasna: zašto predstavnici ove stranke zatvaraju svoje firme i sele se na budžete širom Bosne i Hercegovine.

U svom saopćenju za javnost nisu prezentirali amandmane razvoja, prosperiteta, zapošljavanja i iskreno žao nam je zbog toga što nisu. Koristim ovu priliku da građane upoznam sa amandmanima za koje se zalaže Laburistička stranka u vezi Budžeta Općine Velika Kladuša za 2015. godinu:

  • Grant za poljoprivredu sa 100 hiljada KM uvećati na 240 hiljada KM;
  • Izgradnja poduzetničke zone Šumatačke luke 100 hiljada KM;
  • Radio stanica Velika Kladuša sa 35 hiljada uvećati na 50 hiljada;
  • Izrada regulacionog plana Šumatačke luke sa 50 hiljada na 150 hiljada KM;
  • Eksprorijacija zemljišta sa tržnog centra preusmjeriti u Šumatačke luke 400 hiljada KM;
  • Grant Mjesnim zajednicama sa 30 hiljada KM uvećati na 200 hiljada KM;

Sva sredstva koja se traže amandmanima Laburističke stranke trebaju biti preusmjerena sa granta održavanja puteva u ljetnom periodu, sa održavanja puteva u zimskog periodu, sa granta za finansiranje investicionog održavanja lokalnih cesta. Kada se zbroje ovi amandmani i suma novca koja se traži, mi u ovoj godini nebi imali niti čišćenja puteva, niti zimsko čišćenje, niti krpanje rupa.

 

Ali pojedinci žele da imaju sljedeće, plate predsjednicima MZ i članovima savjeta, a to košta 200 hiljada KM.

Da platimo zemlju 400 hiljada KM za izgradnju firme „AS Agrofeniks“, a koja je već plaćena i uknjižena na ime Fikreta Abdića, a ne na Udruženje nezasposlenih dioničara Agrokomerc koje je i osnivač ove firme, zatim 100 hiljada KM za uređenje zemljišta firme „AS Agrofeniks“ koje je već uređeno i nasuto.

140 hiljada KM za poljoprivredu bez definiranog programa utroška sredstava. Građani nije samo u ovom problem, problem je i u sljedećem, sredstva za održavanje, zaštitu i obnovu cesta je definirao Zakon o cestama FBIH, i ovim zakonom je definiran utrošak ovih sredstava. Ova sredstva se jedino mogu koristiti na osnovu člana 88. ovog zakona, koji kaže da se namjenski sredstva koriste za: održavanje, zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta. To znači da se ova sredstva ne mogu koristiti u druge svrhe.

Laburistička stranka BiH u svojim obraćanjima, javnim nastupima, saopćenjima za javnost samo govori o razvoju i poduzetništvu a da niti jednim dijelom to nisu prezentirali u javnost.

Još jedna činjenica je jako žalosna da predstavnici Laburističke stranke su bili na javnoj raspravi za Budžet za 2015. godinu i apsoltno su zanemarili zahtjeve, sugestije i prijedloge građana općine Velika Kladuša. Budžet za 2015. godinu sam predložio Općinskom vijeću na osnovu zahtjeva, prijedloga i sugestija građana sa javne raspave.

Ukoliko neke amandmane Laburističke stranke nisam obuhvatio ovim saopćenjem, obrazložiću ih sutra na Sjednici Općinskog vijeća.

                                                                                                                                                      

S poštovanjem!

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Edin Behrić, mag.oec