CRVENI KRIŽ

Crveni križ općine Velika Kladuša je formiran 1924. godine. Čine ga mjesne i osnovne organizacije i djeluje na teritoriji općine Velika Kladuša. Ima svojstvo pravnog lica (Rješenje Ministarstva pravde USK, Broj: 07-05-9330-UP-1/09 od 06.08.2009. godine).

Djelatnosti Crvenog križa su: razvijanje i unapređenje zdravstvene i socijalne kulture građana, ublažavanje posljedica oružanih sukoba, elementarnih nesreća, epidemija i drugih nesreća, poticanje, unapređenje i propagiranje socijalne sigurnosti građana, solidarnosti i propagiranje međusobnog pomaganja, očuvanje, unapređenje i zaštita čovjekove okoline, uspostavljanje i razvijanje međunarodne solidarnosti, kao i obavljanje drugih djelatnosti utvrđenih u Statutu, a koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o Crvenom križu  FBiH.

 

 

Naziv

 

CRVENI KRIŽ OPĆINE VELIKA KLADUŠA

Skraćeni naziv Crveni Križ Velika Kladuša
Kategorija NVO Zdravstvo, socijalna zaštita i ljudska prava
ID broj 4263220140003
Grad Velika Kladuša
Adresa Ul. Maršala Tita bb
Osoba za kontakt Muhamedagić Hajrudin
Telefon 037/770-393
Mobitel 062/194-525
Fax 037/770-393
E-mail ilhana.skrgic@bih.net.ba
Internet adresa
Odgovorna osoba Muhamedagić Hajrudin