April – mjesec čistoće

Broj: 02-23/8-890 /15

Velika Kladuša, 06.04.2015. godine
 Na osnovu Odluke o proglašenju mjeseca aprila, mjesecom čistoće na području općine Velika Kladuša, Štab mjeseca čistoće („Sl. glasnik Općine Velika Kladuša“ br. 5/01), upućuje:

  

J A V N I  P O Z I V

 

Odlukom o proglašenju mjeseca aprila, mjesecom čistoće na području općine Velika Kladuša definisane su aktivnosti koje se provode svake godine tokom mjeseca aprila, a sve u cilju očuvanja i zaštite životne sredine.

 Kako bi dali svoj doprinos u očuvanju i zaštiti životne sredine na području općine Velika Kladuša, pozivamo javne ustanove i preduzeća, škole, vladine i nevladine organizacije, ribolovna i lovačka društva, suvlasnike stambenih zgrada, mjesne zajednice i građane Općine Velika Kladuša da se uključe u ovu akciju, te da najkasnije do 10.04.2015. godine (petak) dostave svoje prijedloge, kako bi se što kvalitetnije provele aktivnosti na čišćenju i uređivanju zelenih površina, saniranju divljih odlagališta otpada, uređivanju javnih površina, čišćenju korita rijeka, uređivanju prostora ispred stambenih objekata kolektivnog i individualnog stanovanja i slično.

Ubijeđeni smo da samo zajedničkim zalaganjem i djelovanjem možemo doprinijeti stvaranju uvjeta za čistiju i zdraviju okolinu.

 

 

Predsjenik štaba mjeseca čistoće
Almir Pajazetović