Bodovna lista aplikanata-korisnika poslovne obuke „Zaraditi a ne dobiti“

Komisija za odabir korisnika poslovne obuke iz projekta „Zaraditi a ne dobiti“ EU projekat pomoći žrtava mina i njihovim porodicama u BiH u periodu 2018.-2019. godina sa područja Općine Velika Kladuša izvršila je uvid u zaprimljene predmete i sastavila bodovnu listu aplikanata-korisnika poslovne obuke koja se nalazi u prilogu